نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء کیفیت خدمات سلامت

Published in سلامت الکترونیک

crossing the chasmاستفاده از فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در حوزة خدمات سلامت و در سطوح مختلف آن به موضوع روز دولت ها و مؤسسات کوچک و بزرگ متولی اين خدمات در دنيا بدل شده است . علت اصلی اين روند چالشهای اساسی در کيفيت عرضة خدمات سلامت در دنيای امروز و زياد شدن توقع عمومی از نظام‌های سلامت بوده است. اين گزارش که البته همة کاربردها و فوائد فن‌آوری اطلاعات را در برندارد، با اختصار و به خوبی جنبه های مختلف کاربرد فن‌آوری های جديد را در کمک به ارتقاء کيفی خدمات سلامت بر می‌شمارد و بر تحول فرايندی عرضة خدمات همزمان با بکار گرفتن فن‌آوری تأکيد می‌کند. 

متذکر می‌گردد برخی اصطلاحات بکار رفته در اين متن مخصوص ديدگاه رايج در ايالات متحده به انفورماتيک سلامت است (مانند پروندة پزشکی شخصی) و در مناطق ديگر از جمله کشور ما اصطلاحات و چشم اندازهای ديگری رايج است (مانند پرونده الکترونيک سلامت) که به دليل رعايت امانتداری تغييری در ترجمه ايجاد نکرديم.

کتابچه کامل را اعضای سایت میتوانند دانلود کنند.

Attachments:
Download this file (crossing the chasm with IT-B.pdf)crossing the chasm with IT-B.pdf[گذر از پرتگاه کيفيت در خدمات سلامت ‏ با بهره گيري از فناوري اطلاعات ]593 kB