ارتباط اعتیاد یا مصرف مواد با اچ‌آی‌وی و ایدز چیست؟

Published in ایدز

 

عروسک-تزریق

مواد اعتیادآور از دو جهت ممکن است فرد را در معرض ابتلاء به اچ‌آی‌وی ایدز قرار دهند:

1           اختلال در قوه ادراک: در این مورد هیچ تفاوتی ندارد که ماده مخدر (مثل هروئین،تریاک)، محرک (مثل اکستازی=اکس)، توهم زا (مثل حشیش، گرس، علف) یا انواع دیگر موادی (مثل مشروبات الکلی) باشد که مورد سوء مصرف قرار می گیرند. موقعی که قوای ذهنی انسان مختل باشد ممکن است رفتارهای پرخطری مانند انجام یک رابطه جنسی بی محابا انجام دهد که او را در معرض ابتلاء به اچ‌آی‌وی قرار دهد. طبق آمار رسمی بیش از ۲/۷ میلیون نفر در کشور به مصرف انواع مختلف مواد می‌پردازند.  

2           استفاده از سرنگ مشترک در اعتیاد تزریقی: استفاده از سرنگ مشترک یا هر گونه ابزار تزریقی دست ساز (پمپ، لوله و ...) برای تزریق مواد فعلاً در کشور ما بیشترین خطر را در انتقال اچ‌آی‌وی دارد. در حال حاضر حدود ۳۰۰۰۰۰ مصرف کننده تزریقی مواد (بويژه هروئین و مورفین) در کشور وجود دارد که تخمین زده می‌شود حدود 45000 نفر آنان به اچ‌آی‌وی دچار شده باشند.

فعلاً بیشترین افراد مبتلاء به اچ‌آی‌وی/ایدز ثبت شده در کشور ما مصرف کنندگان مواد تزریقی هستند (حدود 60 درصد) به نحوی که حدود 14 درصد ایشان  اچ‌آی‌وی مثبت هستند.