تنها و ترسان

Published in ایدز


ALONE AND FRIGHTENED

By: Philly Bongole Lutaaya (RIP) - 15/12/89

در جايی گم ز نزدیکی

تنها، ترسان ز تاریکی

روزها طولانی است

زندگی پنهانی است

The late Philly Bongole Lutaaya

یاران تازه ای نیست

دستان عاشقی نیست

مرا گیرد در آغوش

بخواند نغمه در گوش

 

بيا دستم بگیر اکنون

که تنها، خسته جانم چون

امیدم ده ، به مهر آمیز

رها مگذار و خود مگريز

تو يارم باش و درکم کن

رها خواهی ز مرگم چون

 

امروز من بیمار

فردا تو دیگر زار

من و تو باید

ز کنج عزلت

بپاخيزيم و بستیزیم

چراغی نو بر افروزيم؛

در ستیز جهل

در مصاف ایدز

بيا همرزم جنگی دگر شویم

بيا بر ایدز جنگاور شویم

 

در شادی و غم بر پای مانيم

تا هنگام پیروزی برانیم

با دلی پرمهر برخیزیم

در جهان فریاد اندازیم

زندگی را پاس می داریم

کودکان را شاد می خواهیم

 

 

 

 

 

 

Out there somewhere

Alone and frightened

Of the darkness

The days are long

 

 

Life is hiding

No more making new friends

No more loving arms

Thrown around my neck

 

 

Take my hand now

I am tired and lonely

Give love, give me hope

Don't desert me don't reject me

All I need is love and understanding

 

CHORUS
 

Today it’s me

Tomorrow someone else

Its you and me

We've got to stand up and fight

We'll take a light in the fight against AIDS

Lets come on out

Let's stand together fight AIDS

 

 

 

 

 

 

In times of joy, in times of sorrow

Let's take a stand and fight on to the end

With open hearts let's stand up and

speak out to the world

We'll save some lives, save the children of the world

 

شعر پارسی:

اميد زمانی- بهمن ۱۳۸۲