زندگی کنیم و بگذاریم زندگی کنند

Published in ایدز

live and let live

شعار «زندگی کنیم و بگذاریم زندگی کنند» گویای انگ و تبعیض گریبان‌گیر افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی است.

انگ و بدنامی در ایدز باعث نابرابری و تبعیض و در نهایت محرومیت از حقوق اجتماعی افراد مبتلا می‌شود . این معضل مربوط به همه کشورها بوده و باعث مشکلاتی برای مبتلایان در مدارس، خانه، محیط کار، سفر و حتی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی خواهد شد و در نهایت باعث احساس گناه، افسردگی ، خود کم بینی و حقارت شده آنها را به گوشه‌ای خواهد راند .

از آنجا که ایدز ارتباط تنگاتنگی با مصرف مواد ، همجنس‌گرایی و تن‌فروشی دارد که در تضاد با ارزشهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری از جوامع است، افراد مبتلا و یا مشکوک به ابتلا طرد می‌شوند و انگ و تبعیضی که مبتلایان با آن روبرو هستند مضاعف و پیچیده می‌شود . این انگ علاوه بر خود فرد  خانواده و فرزندان آنها را نیز در معرض این اتهام و تبعیض قرار می‌دهد .

از علل اصلی این تصورات غلط منجر به انگ و تبعیض، ناآگاهی مردم از راه‌های سرایت اچ‌آی‌وی و سوء تفاهم‌های مردم ناشی از آمورش نادرست آنها در تبلیغات رسانه‌های جمعی است .

تبعیض ناحق در ایدز گاهی ناشی از این تصور است که فکر می‌کنند آنها مورد تنبیه الهی قرار گرفته‌اند که توجه مردم به راههای انتقال را بسیار منحرف می‌کند.

افراد مبتلا به علت اینگونه تبعیض‌ها سعی در مخفی نگه داشتن بیماری خود کرده و در نهایت منجر به عدم دسترسی مناسب به خدمات آموزشی، مشاوره، مراقبت و درمان می‌شود .

از طرفی افرادی هستند که با توجه به سابقه رفتار پر خطر نمی‌دانند آیا مبتلا هستند یا خیر و از ترس عواقب و انگ ابتلا به ایدز از انجام آزمایش پرهیز کرده و دائم در اضطراب به سر می‌برند. در بسیاری از موارد این افراد از سوی خانواده و جامعه مورد بی‌مهری قرار میگیرند و ممکن است از تماس آنها با اطرافیان و نزدیکان (همسر- فرزندان) جلوگیری شود و این هم ناشی از ناآگاهی از راه‌های انتقال اچ‌آی‌وی است. البته شدت تبعیض و طرد افراد با روش ابتلا آنها ارتباط دارد.

ایدز معمولا" جوانانی را درگیر می‌کند که معمولا" تازه شروع به کار نموده‌اند یا سال‌های ابتدای اشتغالشان است و تشخیص بیماری منجر به از دست دادن امنیت شغلی آنها می‌گردد. این افراد از کسب درآمد محروم شده و نهایتا" منجر به ایجاد فقر و محرومیت‌های دیگر می‌گردد .

 سازمان بین المللی کار در رابطه با HIV/AIDS مصوبه‌ای دارد که در آن آمده است:

«کارفرما نباید برای استخدام و در حین کار از افراد آزمایش اچ‌آی‌وی بخواهد.»

«کارکنان مبتلا به ایدز موظف به افشای جواب آزمایش مثبت خود نیستند.»

گاهی انگ و تبعیض در ارائه خدمات بهداشتی به این افراد انجام می‌شود که شامل ارائه نامطلوب خدمات‌، ایزوله کردن بی‌مورد، عدم رازداری و نظایر آن است.

تبعیض بین بیماران مغایر با اعتقادات ، اخلاق پزشکی و حقوق اجتماعی انسان‌ها است  و کارکنان بهداشتی، درمانی و متخصصین حرفه پزشکی باید در ارائه خدمات خود بدون تبعیض عمل کنند.

کودکان مبتلا و یا یتیمان ایدز هم گاهی در مراکز آموزشی دچار محرومیت می‌شوند. دانش آموزان یا اولیاء آنها باید بدانند که وجود یک دانش آموز مبتلا به اچ‌آی‌وی در مدرسه سلامت آنها را به خطر نمی‌ندازد و  اطلاع رسانی درست و کامل و ارائه راهکارهای مناسب هم جهت آموزش دانش آموزان و همچنین ادامه حضور اجتماعی شخص بیمار بسیار لازم است.