سه دوست" آمیزش سالمتر را ترویج میکنند"

Published in ارتباطات سلامت

3amigos فرودگاه«سه دوست» نام مجموعهای از بیست انیمیشن است که برای ترویج آمیزش سالمتر طراحی شده است. سه کاراکتر به شکل کاندوم شخصیتهای اصلی این مجموعه را تشکیل میدهند که در ماجراها و موقعیتهای مختلفی پیامهای بهداشتی را به مخاطبان میدهند. این مجموعه در سال 2004 با همکاری بیش از 80 داوطلب در کشورهای کانادا، هندوستان و آفریقای جنوبی به تهیهکنندگی فردوس خراس و  برنت کین تولید شده، به 42 زبان دنیا از جمله فارسی ترجمه و صداگذاری شده و تاکنون در بیش از 100 کشور جهان استفاده شده‌ است. تلویزیونهای زیادی آنها را تا مدتها حتی گاهی روزی 20 بار به صورت رایگان پخش میکردند تا مردم را درباره خطر ایدز و آمیزش بدون کاندوم آگاه کنند.

این مجموعه بیش از 30 جایزه از جشنوارههای مختلف از جمله جایزه معتبر پیبادی را برده است و شخصیتها و سازمانهای مختلفی از آن تقدیر کردهاند. هزاران سازمان غیردولتی، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و مراکز بهداشتی آنها را برای مراجعان خود نمایش دادهاند و مقالاتی  درباره نحوه رویکرد و تأثیر این مجموعه بر پیشگیری از بیماریها به چاپ رسیده است. برای اطلاع بیشتر می توانی به وبگاه این مجموعه یا وبگاه تهیه کنندهآن سر بزنید. در وبگاه یوتیوب میتوانید نسخه فارسی این مجموعه را ببینید و به دوستانتان معرفی کنید.